Rekisteriseloste ja tietosuoja


1. Rekisterinpitäjä

SAÉ Nordic Ky
Y-tunnus: 3001783-1
Sähköposti: asiakaspalvelu@saenordic.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eira Selin
asiakaspalvelu@saenordic.com

3. Rekisterin nimi:

SAÉ Nordic verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon, kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista ja toimituksista. Rekisteriin ei tallenneta luottokorttitietoja tai muita maksamiseen liittyviä tietoja.

6. Henkilötietojen tallennuksen kesto

Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen SAÉ Nordicin ja asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja viiden vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua, tai jos asiakas tätä erikseen pyytää. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. verkkokauppajärjestelmän hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä on suojattu teknisillä suojausmenetelmillä, ja sen käyttö vaatii henkilökohtaiset kirjautumistunnukset. Tietojärjestelmää käyttävät ainoastaan ne henkilöt, jotka käsittelevät tehdyt tilaukset. 

9. Asiakkaan oikeudet 

Asiakkaana sinulla on oikeus:

- kieltää tietojesi käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

- pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

- tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käytöstä, olethan yhteydessä meihin sähköpostitse asiakaspalvelu@saenordic.com .

Loppusäännökset

1 . Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla saenordic.com asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.

2 . Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio julkaistaan tällä verkkosivulla. 

Nämä säännöt tulevat voimaan 30.9 2019.